โครงการ ประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ e Trix Alarm เพื่อสนับสนุนใจโครงการ ประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

 

dsc_2314dsc_2287dsc_2324dsc_2313
นายจรูญ มีธนาถาวร พร้อมด้วย นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายวสันต์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน”

dsc_2326dsc_2390

dsc_2394dsc_2421

dsc_2402dsc_2431

dsc_2430dsc_2449

จากการณ์เหตุเพลิงไหม้หอพักเรือนนอนที่ รร.พิทักษ์เกียรติ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อเดือน พ.ค.ปี 2559 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียเสียชีวิตหลายราย ทางกทม.จึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆจัด “โครงการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัยในบ้าน หอพัก นักเรียน เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากระบบไฟฟ้าบกพร่องจนทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

           dsc_2436  dsc_2495  dsc_2496dsc_2497 dsc_2529 dsc_2530 dsc_2531